அசைவம் சமையல் மெனு - Non- Veg Samayal Recipe Index with Pictures
Chicken Recipes - சிக்கன் உணவுகள்

Back To Top

Chickensoup Chickensouthwest Chicken Kulambu arachuvitta Kolla urunadai
Chicken Dumpling Soup       Southwest Chicken Soup       Arachuvitta Chicken                 Chicken Kolla                                                                                                               Kulambu                        Urundai Kuzhambu

Andhra Kodi Kura kodivepudu chickenkurma Tandoori
      Andhra Kodi Kura              Andhra Kodi Vepudu              Chicken Kurma                Tandoori Chicken - 
   Spicy Chicken Curry                 Chicken Dry                                                       Homemade Tandoori Masala

pandaexpress chipotle Gunturchicken avasara
   Panda Express Black           Chipotle Chicken                    Guntur Chicken         Avasara Chicken Kuzhambu
      Pepper Chicken 

Thayir Dietbutter Cornmealchicken Chicken salna
     Yogurt Chicken                 Diet Butter Chicken           Cornmeal Fried Chicken          Chicken Salna 

Kasakasa peasgravy Cpepperv Ccutlet
Poppy Seeds / Kasa kasa       Chicken Peas Gravy           Chicken Milagu varuval           Chicken Cutlet
           Chicken

cJeera CSpicy salad CSSalad pansearc
   Jeera Chicken(Cumin)            Spicy chicken salad           Simple Chicken salad          Pan Seared chicken              

KFCc ctokku Csoup Chicken Vadai
  KFC Style  Fried Chicken              Chicken Thokku                  Chicken Soup                     Chicken Vadai  

Cpepperc Poachedcs Kabsarice Paellasr
 Chettinad Pepper Chicken Poached Chicken Balls Salad           Kabsa Rice                Paella - Spanish Rice

Biryani Varieties – பிரியாணி வகைகள்

Back To Top

Oon sooru BagaraKhana Kayalpattinam Biryani Ambut Star Biryani
Oon Soru - Ancient Biryani  Bagara Khana - Hyderbadi   Kayalpattinam Biryani            Ambur Star Biryani
ஊன் சோறு - சங்க கால 
         Dish - பகாறா கானா       காயல்பட்டிணம் பிரியாணி    ஆம்பூர் ஸ்டார் பிரியாணி
உணவு
இறால்/பிரான் பிரியாணி     தலப்பாகட்டி பிரியாணி       வாணியம்பாடி பிரியாணி          மீன் பிரியாணி

chettinadchickenbiryani ParankipettaiBiryani chickenstock Biryani Aligarhbiryani
Chettinad Chicken Biryani      Parankipettai Biryani         Chicken Stock Biryani                 Aligarh Biryani
 செட்டிநாடு பிரியாணி          பரங்கிபேட்டை பிரியாணி     சிக்கன் ஸ்டாக் பிரியாணி         அலிகார் பிரியாணி  

chickenbiryani Brinjirice qunioa Biryani Methipuloa
         Chicken Biryani             Vegetable Brinji Rice      Quinoa Roma Beans Biryani         Methi Pulao  
       சிக்கன் பிரியாணி                 பிரிஞ்சி சாதம்               கினோவா பிரியாணி                மேத்தி புலாவ்  
Kabsarice Paellasr
Kabsa Rice                Paella - Spanish Rice
                                                                                       

Egg Recipes - முட்டை சமையல்

Back To Top

spanish Broccoli Mkuzhambu Ebreadholes
   Spanish Omelette                 Broccoli Omelette              Muttai Kuzhambu                Eggs in Bread Holes

Korean Frenchtoast Caramelcustard Mthokku
  Heart shaped Korean          Cinnamon French Toast          Caramel Custard                  Egg Thokku
         Omelette 

Tofuegg Dailyeggs efry Efriedrice
    Tofu Omelette         தினமும் ஒரு முட்டை அவசியமா?            Eggs Fry                    Egg Fried Rice

bellegg
   Eggs in Bell Peppers
Fish Recipes – மீன் சமையல்

Back To Top

fishtikka fishspl fishsalad Fish cultets
  Oven Baked Fish Tikka                Fish Biryani                Fish & Pineapple salad              Fish cutlets

Fbiryani cmeenv surameenp ameenkuzhambu
  Fish Biryani                        Chettinad Meen varuval           Sura Meen Puttu               Arachuvitta Meen
                                                                                             (Cumin Flavored)                   Kuzhambu

smeenk smeenputtu nfry Tuna
      Sura Meen Kuzhambu       Sura Meen Puttu (Basic)      Nethili Fry ( Dry Fish)             Tuna Bites

Prawn Recipes – ப்ரான் / இறால் சமையல்


Back To Top
panfried pbriyani spicypvaruval coconutpv
    Pan fried Golden Prawns       Prawn Biryani              Spicy Prawn varuval           Coconut Prawn Varuval

Cabbagepf Breadeds PulipKuzhambu Prawnthokku
      Cabbage Prawn Fry            Breaded Shrimp              Prawn Puli Kuzhambu              Prawn Thokku

5 comments:

Saratha said...

இவ்வளவு ரெசிபியா? எதை செய்வதன்று தெரியவில்லை.

Priya Anandakumar said...

Very nicely and neatly organized idex dear...

Asiya Omar said...

nice collections..

Ponmalar S said...

wow. great work. and nice designing of the page with internal links

BONIFACE (யார்கிட்ட தான் சொல்ல!!!!) said...

super:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...